Tibetan Dancing near the 1st Ring Road, Wuhou, Chengdu

Tibetan Dancing near the 1st Ring Road, Wuhou, Chengdu

Tibetan evening dancing near the 1st Ring Road in Wuhou District, Chengdu City.

Video Source: 2023年7月8日週六成都錦外中心卓熱查姆藏舞鍋莊舞晚會 -Jinwai Center – Zhuo Rechamu – Tibetan Dance Guozhuang Dance from Xiao Li TV on Youtube  CC BY

You Cannot Copy Content